Meteen naar de inhoud

Disclaimer

Deze website wordt door de Organisator Scuderia Vervica beheerd. De ontwikkeling gebeurt door Simplify VOF. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Simplify VOF en Scuderia Vervica.

Scuderia Vervica
Filiep Forrest
Roterijstraat 84
8500 Kortrijk

T. +32 (0)475 22 17 95
E. info@scuderiavervica.be

Simplify VOF
BE 0733.716.710
Spilstraat 16
8980 Zonnebeke
België

E. info@reclamebureau-simplify.be

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen de Organisator en de Ontwikkelaar leveren om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. De Organisator en de Ontwikkelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. De Organisator en de Ontwikkelaar behouden zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De Organisator en de Ontwikkelaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

De Organisator en de Ontwikkelaar garanderen geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. De Organisator en de Ontwikkelaar bieden geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. De Organisator en de Ontwikkelaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van de Organisator, de Ontwikkelaar en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto’s, tekeningen, beelden en teksten op de sites van de Organisator en de Ontwikkelaar mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto’s in de rubriek “pers” zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door de Organisator en de Ontwikkelaar. De aanwezigheid van hyperlinks op de site betekent niet dat de Organisator en de Ontwikkelaar toezicht uitoefenen op deze sites, noch dat ze aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

This site is registered on wpml.org as a development site.